Advies

CIT–HALEN.NL is een initiatief van 

VAN LUTTIKHUIZEN – ADVIES & OPLEIDINGEN.

Waarom wettelijk verplicht opleiden
Waar mensen werken, gaat het helaas ook weleens mis. Om zoveel mogelijk leed te voorkomen,
heeft de wetgever een aantal voorwaarden vastgelegd voor veilig en gezond werken. Daaraan
moeten zowel werkgevers als werknemers voldoen. Deze voorwaarden zijn bij elkaar opgenomen
in de Arbowetgeving. Die wetgeving bestaat uit de verplichtingen voor werkgevers en werknemers
in de Arbowet, plus een praktische uitwerking in het Arbobesluit en de Arboregeling.

Over de verplichting en noodzaak van opleidingen bestaat bij werkgevers nog steeds veel onduidelijkheid.
Wij hebben daarom de belangrijkste wetsartikelen met betrekking tot voorlichting en onderricht hieronder aangegeven.

Arbowet artikel 8
Werkgevers zijn volgens arbowet artikel 8 verplicht om hun personeel goed voor te lichten en onderricht te geven
(opleiding) over het werk dat zij uitvoeren en over de daaraan verbonden veiligheids- en gezondheidsrisico’s.
Medewerkers zijn van hun kant verplicht tot een actieve houding tijdens de voorlichting.

Verplichting van het ‘Certificaat Intern Transport’ (CIT)
In het arbeidsomstandighedenbesluit staat het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen beschreven onder 
artikel 7.17c lid 1: “Mobiele arbeidsmiddelen met een eigen aandrijving (elektrisch, hybride of met een verbrandingsmotor)
worden bediend door werknemers die daartoe een specifieke deskundigheid bezitten”.

Specifieke deskundigheid omvat minimaal:
• Een theoretisch deel: over de gevaren bij het werken met een mobiel arbeidsmiddel, het gebruik, de techniek en besturing,
   veiligheids- en verkeersregels en de controle handelingen; 
 Een praktisch deel: zoals het bedienen van het mobiele arbeidsmiddel;
 Een specifiek deel: waarin specifieke (merk)kennis wordt opgedaan over het mobiele arbeidsmiddel.

Een certificaat is dus niet verplicht, maar toont wel aan dat de werknemer over ‘specifieke deskundigheid beschikt’ voor het
bedienen van o.a. een EPT, hef- en/of reachtruck, hoogbouwtruck, hoogwerker of een ander mobiel arbeidsmiddel met
een eigen aandrijving.

Zo geven wij een ‘Certificaat Intern Transport’ (CIT) uit voor de volgende opleidingen:
• Heftruckbestuurder
• Reachtruckbestuurder
• Zelfrijdende hoogwerker
• EPT
• OPT
• 1 uurs-certificering

Bij ons bent bij het juiste adres voor:
• VCA zie www.vca-halen.nl Veiligheids Checklist Aannemers

• CIT zie www.cit-halen.nl Certificaat Intern Transport

• BHV zie www.bhv-halen.nl BedrijfsHulpVerlening