Intern transport opleidingen 

Wij verzorgen de volgende opleidingen voor intern transport:

• Vorkheftruck
• Reachtruck
• (Zelfrijdende) Hoogwerker
• Combi-training van 2 machines (bijvoorbeeld vorkheftruck met hoogwerker)
• ElektrischePalletTruck (EPT)
• OrderPickTruck (OPT)
• Combitruck (CT)
• 1 uurs-certificering

Zo kunt u als voorbeeld het Certificaat Intern Transport Vorkheftruck halen.
Elk Certificaat Intern Transport (CIT) is 5 jaar geldig.

Een CIT verhoogt de veiligheid op de werkplek en helpt om schades te
voorkomen. De Arbowet schrijft voor dat een bedrijf voorlichting en instructie
moet geven aan medewerkers. U kunt als bedrijf aan deze verplichting voldoen 
door ervoor te zorgen dat alle medewerkers in het bezit zijn van een certificaat. 

 

Copyright